ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – Σύμβουλος υποστήριξης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης στην επιτάχυνση εκτέλεσης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  Σύμβουλος υποστήριξης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης στην επιτάχυνση εκτέλεσης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κρήτης ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υποστήριξης στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (ως διάδοχη Υπηρεσία της πρώην Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – ΔΙΑΠ…

Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής υποστήριξης για την Παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία του Κέντρου Ειδικών Παιδιών ο Άγιος Σπυρίδων» με κωδικό ΟΠΣ 5002442

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή Υπηρεσιών  Συμβουλευτικής υποστήριξης για την Παρακολούθηση   φυσικού και οικονομικού της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία του Κέντρου Ειδικών Παιδιών ο Άγιος Σπυρίδων» με κωδικό ΟΠΣ 5002442 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  Κέντρο Ειδικών Παιδιών “Ο Άγιος Σπυρίδων” ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την…

ΤΕΒΑ – Παροχής υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων και υποστήριξης για την υλοποίηση πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  Παροχής υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων και υποστήριξης για την υλοποίηση πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κρήτης ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Υποστήριξη στην υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου – υπηρεσίες διοικητικής, διαχειριστικής και επιστημονικής υποστήριξης των δράσεων σχετικά με την ωρίμανση, υλοποίηση…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – Υπηρεσίες συμβούλου διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για σύνταξη, προετοιμασία και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Υπηρεσίες συμβούλου διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για σύνταξη, προετοιμασία και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμοι Αγίου Νικολάου, Ανωγείων, Αρχανών – Αστερουσίων, Βιάννου, Γόρτυνας, Μυλοποτάμου και Χερσονήσου ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Η εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε παρείχε υπηρεσίες συμβούλου διοικητικής και συμβουλευτικής…

Σύμβουλος Υποστήριξης του Ενδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δήμου Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης “Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής” του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  Σύμβουλος Υποστήριξης του Ενδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δήμου Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ¨Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής¨ του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Χανίων ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου είναι η Υποστήριξη του ΕΦΔ (Δήμος Χανίων) ως προς την…

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΧΕΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ – Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για την ενεργοποίηση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9vi – Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων του ΕΠ Κρήτη 2014 -2020

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για την ενεργοποίηση της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9vi – Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων του ΕΠ Κρήτη 2014 -2020» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Το αντικείμενο του έργου περιλάμβανε παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών υποστήριξης τόσο των Ομάδων Τοπικής Δράσης…

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΧΕΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ – Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για την Επιτάχυνση της Υλοποίησης των Έργων της ως Δικαιούχος Δράσεων του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για την Επιτάχυνση της Υλοποίησης των Έργων της ως Δικαιούχος Δράσεων του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Παροχή  τεχνική υποστήριξης στην Περιφέρεια Κρήτης και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Λασιθίου για τον σχεδιασμό και…

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ε.Κ.Τ ΑΜΘ – Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την εξειδίκευση, ωρίμανση και υλοποίηση δράσεων του ΕΚΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την εξειδίκευση, ωρίμανση και υλοποίηση δράσεων του ΕΚΤ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η τεχνική και επιστημονική στήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ στην εξειδίκευση, ωρίμανση και παρακολούθηση των Δράσεων ΕΚΤ του εγκεκριμένου ΠΕΠ και πιο…

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – Δημιουργία Δυναμικού Αναδρομικού Περιφερειακού Υπολογιστικού Υποδείγματος Γενικής Ισορροπίας, το οποίο θα υποβοηθήσει τις αξιολογήσεις του ΠΑΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  Δημιουργία Δυναμικού Αναδρομικού Περιφερειακού Υπολογιστικού Υποδείγματος Γενικής Ισορροπίας, το οποίο θα υποβοηθήσει τις αξιολογήσεις του ΠΑΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων / Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή ενός Δυναμικού –…