Εξωστρέφεια

Από το 2009 μέχρι και σήμερα η ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. έχει υλοποιήσει επιτυχώς πλήθος έργων και προγραμμάτων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, η κατανομή των έργων δεν περιορίζεται εντός Κρήτης αλλά αναπτύσσεται συνεχώς και στην υπόλοιπη Ελλάδα μέσω συνεργασιών που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο, ενισχύοντας την εξωστρέφειά της.

Anelixis Ekswstrefeia

Κατανομή υλοποιημένων έργων/προγραμμάτων της Εταιρείας

Η εταιρεία συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς καθώς και με αρκετά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στο αντικείμενο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και στην αξιοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξέλιξη Πελατολόγιου

Η επιτυχημένη πορεία της ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., βασίζεται στην εμπειρία και στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της, στην τεχνογνωσία αλλά και στην υπευθυνότητα που επιδεικνύει από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, γεγονός που τη βοηθά να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις των πελατών της.

Διαχρονική Εξέλιξη των πελατών της εταιρείας του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Επιβεβαίωση των παραπάνω αποτελεί η συνεχής αύξηση του πελατολογίου της εταιρείας με ταυτόχρονη αύξηση των αντίστοιχων υλοποιημένων έργων. Έχοντας αναπτύξει περισσότερες από 250 συνεργασίες στον ιδιωτικό και 48 στο δημόσιο τομέα, διατηρεί μια διαρκώς αυξανόμενη πορεία, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών.

Εξέλιξη Ολοκληρωμένων Έργων

Ταυτόχρονα με το ευρύ πελατολόγιο που έχει αναπτύξει η εταιρεία, έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ένα σημαντικό αριθμό ιδιωτικών και δημόσιων έργων τα οποία ξεπερνούν τα 400 από το 2009 μέχρι το 2016. Με περισσότερα από 300 έργα στον ιδιωτικό τομέα και 100 στο δημόσιο, έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να αποκτήσει σημαντική εμπειρία υλοποιώντας πλήθος έργων σε επίπεδο Κρήτης, Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό.

Διαχρονική Εξέλιξη των ολοκληρωμένων έργων της εταιρείας του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα