Διοίκηση

Η εταιρεία Διοικείται από Διοικητικό  Συμβούλιο με  πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο.

Το Δ.Σ διαμορφώνει την πολιτική και την στρατηγική της εταιρείας ενώ καθορίζει τους βραχυπροθέσμους και μακροπρόθεσμους στόχους  της εταιρείας .

Το Δ.Σ της εταιρείας αποτελούν:

  1. Μαυρογιαννης Ιωάννης, Oικονομολόγος ΜΒΑ, Προέδρος Δ.Σ , Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  2. Παναγουλοπούλου Μαρία, Οικονομολόγος, Μέλος Δ.Σ
  3. Φραγκιαδουλάκη Κυριακή , Οικονομολόγος , Μέλος Δ.Σ

Ανθρώπινο Δυναμικό

Μαυρογιάννης Κ. Γιάννης

Οικονομολόγος, ΜΒΑ, Προέδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Φραγκιαδουλάκη Κυριακή

Οικονομολόγος Msc, Υπεύθυνη Τμήματος Ιδιωτικού Τομέα

Παναγουλοπούλου Μαρία

Οικονομολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Δημοσίου Τομέα

Δατσέρη Μαρία

Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Msc, ΜΒΑ
Υπεύθυνη Τμήματος Αναπτυξιακού Σχεδιασμού

Καλογεράκου Βασιλική

Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, Υπεύθυνη Ποιότητας

Ψαράκης Μάνος

Οικονομολόγος, Υπεύθυνος Διοικητικής Λειτουργίας

Βλασσάκη Σίσσυ

Μηχανικός Περιβάλλοντος, Msc, ΜΡΗ

Αναστασάκης Κώστας

Οικονομολόγος

Γεωργούδη Καίτη

Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης Γεωπόνος ΜΒΑ