Η εταιρεία έχει καθιερώσει και εφαρμόζει ένα σύστημα Διαχείρισης υπηρεσιών επικοινωνίας και είναι Πιστοποιημένη με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 : 2019 προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες Δημοσιότητας και Μάρκετινγκ σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς.

Οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν:

  • Σχεδιασμός Marketing Plan
  • Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας
  • Σχεδιασμός διαφημιστικού και προωθητικού υλικού
  • Οργάνωση δράσεων δημοσιότητας όπως ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις κτλ
  • Οργάνωση καμπάνιας επικοινωνίας σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας καθώς και σε Κοινωνικά Δίκτυα