Η Εταιρεία στοχεύει σημαντικά στον τομέα των διεθνών συνεργασιών και στην ανάπτυξη και υλοποίηση διακρατικών προγραμμάτων και έργων, όπως Interreg, ARCHIMED, Interreg Ελλάδα – Κύπρος, Culture Heritage, ΠΑΒΕΤ, LIFE, LEONARDO, κ.λ.π. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και φορείς να αξιοποιήσουν δράσεις που αφορούν τον Πολιτισμό, την Τεχνολογία την Υγεία, το Περιβάλλον, την Εκπαίδευση και τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (NGOs) κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συμμετάσχει ως εταίρος και εξωτερικός συνεργάτης σε Προγράμματα και Έργα διακρατικής συνεργασίας – δημόσιας, εθνικής ή ευρωπαϊκής – παρέχοντας τις παρακάτω υποστηρικτικές υπηρεσίες:

Δικτύωση φορέων και ΟΤΑ στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

Συνεργασία με φορείς και οργανισμούς στην  Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο και τις Βαλκανικές Χώρες.

Τεχνική και διοικητική υποστήριξη Εταίρων διακρατικών προγραμμάτων και έργων:

Παρακολούθηση, διαχείριση και αξιολόγηση των δράσεων που υλοποιούν.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες

για το σχεδιασμό, εξειδίκευση και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας – επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων Διακρατικών Προγραμμάτων και Έργων.