Η εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε αναζητεί προσωπικό για πρόσληψη ή συνεργασία με τα εξής προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Σχολής
  • Τουλάχιστον 2έτη εμπειρία στην σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, διαχειρηση και υλοποιήση επενδυτικων προγραμμάτων, Εκπόνηση Business Plan
  • Οργανωτικές και επικοινωνιακές Ικανότητες
  • Καλή  γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ

Αποστολή Βιογραφικού στο gm@anelixisc.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.