Η εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε αναζητά νέο στέλεχος, για μόνιμη συνεργασία, στα αντικείμενα της εκπόνησης αναπτυξιακών μελετών και διαχείρισης – υλοποίησης  συγχρηματοδοτουμένων έργων και προγραμμάτων.

Απαραίτητα  προσόντα :

  • Πτυχίο ΑΕΙ Πολυτεχνικής Σχολής (Χωροταξία / ΜΠΔ/ Περιβάλλον)  ή Οικονομικής Κατεύθυνσης
  • Εμπειρία στην εκπόνηση μελετών τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης ή αναπτυξιακού σχεδιασμού ή στην υποβολή, διαχείριση και υλοποίηση  συγχρηματοδοτουμένων έργων και προγραμμάτων
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα :

  • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Επιθυμία εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με απόλυτη εμπιστευτική διαδικασία στο gm@anelixisc.gr