ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “BUILDING BETTER”, ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ERASMUS+ KA2 Online Action for Youth and the Creative and Cultural Sectors

Η πανδημία του COVID-19, είχε σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση μίας πρωτοφανούς κρίσης σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας.  Σύμφωνα με έρευνες του ΟΟΣΑ και του European Youth Forum δύο από τους τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία ήταν αυτοί της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας καθώς και της Νεολαίας.   Η Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Μ.Α.Ε., συμμετέχει…

Read more

«Reducing the Consumption and Disposal of Single-use Plastics in the Tourism Industry in Cyprus, Greece and Malta»

Το έργο «Reducing the Consumption and Disposal of Single-use Plastics in the Tourism Industry in Cyprus, Greece and Malta», απευθύνεται στην πρόκληση της ΕΕ για τα πλαστικά, και ειδικότερα για τα πλαστικά μίας χρήσης (SUP). Ο κύριος στόχος του έργου είναι να εφαρμοστεί μια κοινή λύση για την Ευρωπαϊκής κλίμακας πρόκληση των πλαστικών, με τη…

Read more