Η εταιρεία, τα τελευταία έτη, παρέχει υπηρεσίες για την εκπόνηση σχεδίου στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) σε φορείς και επιχειρήσεις, η οποία αφορά στην υλοποίηση συγκεκριμένων μετρήσιμων βημάτων για την προετοιμασία και εφαρμογή του ISO 26000. To ISO 26000 είναι το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο για κοινωνική ευθύνη. Αναπτύχθηκε για να βοηθήσει οργανισμούς όπως το δικό σας να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές ευθύνες που αναγνωρίζονται ως σημαντικές για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τις υπάρχουσες αξίες, ανάγκες και στόχους οργανισμών και επιχειρήσεων.