Το Όραμά μας

Είναι η καθιέρωση της εταιρείας στην συνείδηση της αγοράς ως αξιόπιστου, αποτελεσματικού και αφοσιωμένου συνεργάτη στον τομέα της παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Οι Αξίες μας

Anelixis Aksies 2

Αξιοπιστία

Η αξιοπιστία επιδιώκουμε να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της εταιρείας μας σε κάθε συνεργασία.
Anelixis Aksies 3

Αποτελεσματικότητα

Επιδιώκουμε την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων σε κάθε έργο και συνεργασία.
Anelixis Aksies 1

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Αναπτύσσουμε την δραστηριότητά μας με γνώμονα τις ηθικές αξίες. Λειτουργούμε με γνώμονα την ευθύνη απέναντι στους Ανθρώπους, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.
Anelixis Aksies 4

Επαγγελματισμός

Τελικός στόχος μας είναι, με συνέπεια και υπευθυνότητα η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Οι στόχοι των πελατών μας είναι διαρκής πρόκληση για βελτίωση.
Anelixis Aksies 5

Καινοτομία

Αναζητούμε διαρκώς καινοτόμες πρακτικές και προσαρμοσμένες λύσεις με στόχο την διαρκή δημιουργία υπεραξίας.
Anelixis Aksies 6

Ομαδικότητα

Βασιζόμαστε στην ομαδικότητα την οποία καλλιεργούμε τόσο μεταξύ των στελεχών μας, όσο και μεταξύ των συνεργατών και πελατών μας, διευρύνοντας διαρκώς την ανάπτυξη νέων συνεργασιών.
Anelixis Aksies 7

Αριστεία

Αναζητάμε την αριστεία και την επίτευξη του απόλυτα επιτυχούς αποτελέσματος σε όλες τις δραστηριότητές μας προσπαθώντας να παρέχουμε διαρκώς αναβαθμισμένες υπηρεσίες.