Η Εταιρεία είναι εγκατεστημένη σε χώρους 225 m2 στην οδό Λ. Δημοκρατίας 3, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι άρτια εξοπλισμένη με τα πλέον σύγχρονα και αξιόπιστα συστήματα σχεδίασης, παραγωγής και διαχείρισης του έργων που εκπονεί, τόσο από πλευράς τεχνικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συστημάτων (Hardware) όσο και από πλευράς Εξειδικευμένου Λογισμικού (Software). Διαθέτει σύγχρονη υποδομή μηχανογραφικής υποστήριξης με 15 θέσεις εργασίας συνδεδεμένες σε δίκτυο, αίθουσα συνεδριάσεων και κατάλληλες υποδομές για παρουσιάσεις.