Η Εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μονοπρόσωπη .Α.Ε. ιδρύθηκε το 2009, με την αρχική επωνυμία Ι. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε από επαγγελματίες οικονομολόγους με εμπειρία στον χώρο της Συμβουλευτικής και της χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων και φορέων του δημοσίου.

Η εταιρεία διαθέτει έμπειρο και εξιδεικευμένο μόνιμο προσωπικό με ειδικότητες όπως Οικονομολόγοι, Μηχανικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωπόνοι ενώ διαθέτει επίσης και πλήθος εξωτερικών συνεργατών για την παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα διευρύνει συνεχώς το εύρος και τον αριθμό των πελατών της σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Από τον Ιανουάριο του 2013 επεκτάθηκε δυναμικά στην υπόλοιπή Ελλάδα καθώς και στην αγορά της Κύπρου παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορείς και επιχειρήσεις .

Σήμερα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες Περιφερειακές εταιρίες Συμβουλών ενώ αποτελεί μέλος του ΣΕΣΜΑ, Συνδέσμου Εταιρειών Συμβουλών Management Ελλάδος – www.sesma.gr   και είναι μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ).

2021

Μονομετοχική  ιδιοκτησία  και μετονομασία της σε «Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Μονοπρόσωπη Α.Ε.»

 

2016

Μετατροπή της εταιρείας σε Α.Ε. και μετονομασία της σε «Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.»

 

2013

  • Μετονομασία της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.
  • Μετεγκατάσταση της εταιρείας σε νέα γραφεία στην οδό Δημοκρατίας 3.
  • Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο εξωτερικό.

2009

Ίδρυση της εταιρείας με αρχική επωνυμία  «Ι. Μαυρογιάννης και ΣΙΑ Ο.Ε.»