Η Εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ.Α.Ε. ιδρύθηκε το 2009, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, από επαγγελματίες οικονομολόγους με εμπειρία στον χώρο της Συμβουλευτικής, της χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων και φορέων του δημοσίου.

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα διευρύνει συνεχώς το εύρος και τον αριθμό των πελατών της σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Από τον Ιανουάριο του 2013 δραστηριοποιείται δυναμικά και στην αγορά της Κύπρου παρέχοντας υπηρεσίες σε φορείς και επιχειρήσεις . Απασχολεί 8 μόνιμα στελέχη και συνεργάζεται, παράλληλα, με πλήθος εξωτερικών συνεργατών σε όλους τους τομείς όπως μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους, νομικούς κτλ.

Η εταιρεία αποτελεί μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβουλών Management Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) και είναι μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ).

2021

Μετατροπή της εταιρείας σε Μ.Α.Ε. και μετονομασία της σε «Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Μ.Α.Ε.»

2016

Μετατροπή της εταιρείας σε Α.Ε. και μετονομασία της σε «Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.»

2013

  • Μετονομασία της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.
  • Μετεγκατάσταση της εταιρείας σε νέα γραφεία στην οδό Δημοκρατίας 3.
  • Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο εξωτερικό.

2009

Ίδρυση της εταιρείας με αρχική επωνυμία  «Ι. Μαυρογιάννης και ΣΙΑ Ο.Ε.»