ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “BUILDING BETTER”, ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ERASMUS+ KA2 Online Action for Youth and the Creative and Cultural Sectors

Η πανδημία του COVID-19, είχε σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση μίας πρωτοφανούς κρίσης σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας.  Σύμφωνα με έρευνες του ΟΟΣΑ και του European Youth Forum δύο από τους τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία ήταν αυτοί της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας καθώς και της Νεολαίας.   Η Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Μ.Α.Ε., συμμετέχει…