«Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωργικής Αξιοποίησης Παραπροϊόντων Ελαιοκομίας ως Εδαφοβελτιωτικά» Ακρωνύμιο: CompOlive

Οι εταιρείες GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε., Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΜΑΕ και η ΤΜ Λύσεις ΕΠΕ συμμετέχουν στο έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωργικής Αξιοποίησης Παραπροϊόντων Ελαιοκομίας ως Εδαφοβελτιωτικά» και Ακρωνύμιο: CompOlive το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΠ “Κρήτη 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ). Αντικείμενο του CompOlive είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού προϊόντος…