Το Building Better Webinar είναι μια ασύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση που αποτελείται από 4 Ενότητες, και απευθύνεται σε εκπροσώπους της νεολαίας, σε διαμορφωτές πολιτικής και σε εκπροσώπους των τεχνών, του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα με στόχο την ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας και τη συμμετοχή των νέων στον πολιτισμό, την τέχνη και στα δρόμενα των τοπικών τους κοινοτήτων.

Οι εργαζόμενοι στη νεολαία, οι καλλιτέχνες, οι εκπρόσωποι του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διαθέτουν γνώσεις, εργαλεία και μεθόδους για την εξεύρεση δημιουργικών και καινοτόμων λύσεων σε νέες προκλήσεις που έχει φέρει η πανδημία Covid-19 και ως εκ τούτου, βελτιώνουν την ποιότητα των συστημάτων υποστήριξης για τη νεολαία σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Webinar Building Better είναι διαθέσιμο σε τέσσερις γλώσσες. Αγγλικά, Γερμανικά, Ελληνικά και Ιταλικά. Ελάτε μαζί μας σε αυτό το εκπληκτικό ταξίδι !

Η ενότητα 1 παρέχει θεωρητικές γνώσεις σχετικά με το τι είναι ευημερία και πώς οι τέχνες και ο πολιτισμός μπορούν να συμβάλλουν στην ευημερία των νέων, αναφερόμενη σε διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθόδους για την ενθάρρυνση των νέων να συμμετέχουν σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Η ενότητα 2 προσφέρει εργαλεία και πρακτικές για τη διατομεακή συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων με στόχο την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των νέων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

Η Ενότητα 3 επικεντρώνεται σε καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία για την υποστήριξη των νέων και των νέων με λιγότερες ευκαιρίες να ξεπεράσουν τα εμπόδια που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως συμμετοχή τους.

Η Ενότητα 4 προτείνει τρόπους συμμετοχής των νέων σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των διαδικτυακών χώρων.