Την Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2022, εκπρόσωποι κάθε εταίρου του έργου με τίτλο “Μείωση της κατανάλωσης και της διανομής πλαστικών μιας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα”, γνωστό και ως “SUPMed”, συναντήθηκαν στην Κρήτη για να συζητήσουν και να συντονίσουν το έργο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σε λιγότερο από ένα χρόνο (Ιούνιος 2023), το εταιρικό σχήμα του έργου διοργάνωσε την επιτόπια συνάντηση του έργου προκειμένου να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα του έργου και κυρίως να οριστικοποιήσει ένα από τα σημαντικότερα παραδοτέα του έργου, τον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι λόγω του COVID-19, οι εταίροι δεν είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν αυτοπροσώπως στην Κρήτη και όλες οι εκδηλώσεις τύπου πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, στο πλαίσιο της συνάντησης, ο εταίρος που διοργάνωσε την συνάντηση, η Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., διοργάνωσε επισκέψεις στα τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο πιλοτικό δείγμα στην Κρήτη. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων επισκέψεων, οι εκπρόσωποι του πιλοτικού δείγματος συζήτησαν με τους εταίρους τη μέχρι τώρα εμπειρία από τη συμμετοχή στο πιλοτικό δείγμα του έργου και τα μέτρα που έχουν εφαρμόσει με βάση τις δράσεις που προτάθηκαν μέσω των σχεδίων δράσης. Ένας εκπρόσωπος του πιλοτικού δείγματος υπογράμμισε τη σημασία της υποστήριξης των τουριστικών καταλυμάτων από τους εταίρους του έργου με σκοπό τη μετάβαση από τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης σε φιλικότερες προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις. Επίσης, αναφέρθηκε στο ότι καινοτόμα εργαλεία όπως το DST μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέσο παρακίνησης προς τα τουριστικά καταλύματα, για να συμμορφωθούν με τις σχετικές νομοθεσίες της ΕΕ και να μειώσουν περαιτέρω την κατανάλωση πλαστικών μιας χρήσης.

Το έργο θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2023 με συνολικό προϋπολογισμό 1.279.405,00 ευρώ. Οι έξι εταίροι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου είναι η Aspon Consulting Ltd ως επικεφαλής εταίρος (CY), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (GR), η Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. (GR), η Cellock Ltd (CY), η AIS Environment (MT) και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (CY).

Σχετικά με το έργο:

Οι εταίροι στοχεύουν με την ολοκλήρωση του έργου στη μείωση της κατανάλωσης, της διάθεσης και των επιπτώσεων των πλαστικών μίας χρήσης στον τομέα του τουρισμού σε τρεις περιοχές της Μεσογείου (Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων των πλαστικών προϊόντων.

Με την υλοποίηση του έργου, οι εταίροι θα υποστηρίξουν παράκτια τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο, στη Μάλτα και στην Ελλάδα (Κρήτη) μέσω πιλοτικών εφαρμογών για τη μετάβαση σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Το μοντέλα αυτά θα εντοπίσουν και θα αντικαταστήσουν τα πλαστικά μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται περισσότερο σε κάθε τουριστικό κατάλυμα που συμμετέχει, με φιλικότερες προς το περιβάλλον, άμεσα διαθέσιμες και προσιτές εναλλακτικές λύσεις. Οι πιλοτικές εφαρμογές θα υποστηριχθούν κατά τη σταδιακή κατάργηση και την αντικατάσταση των πλαστικών μίας χρήσης μέσω ενός ειδικού δωρεάν διαδικτυακού εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων (Decision-support tool or DST) που θα αναπτυχθεί. Το DST θα παρουσιάσει βιώσιμες και διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για τα πλαστικά μιας χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Μετά την ολοκλήρωση των πιλοτικών εφαρμογών σε καθεμία από τις τρεις περιοχές, θα αναπτυχθούν οδηγοί βέλτιστης πρακτικής που θα παρουσιάζουν τα ευρήματα των πιλότων, τις επιπτώσεις των πλαστικών απορριμμάτων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, τρόπους μείωσης των πλαστικών μίας χρήσης στον τουρισμό και σε άλλους τομείς και τις περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον και προσιτές εναλλακτικές λύσεις που είναι διαθέσιμες. Οι οδηγοί αυτοί θα διαδοθούν σε ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, τουριστικά καταλύματα και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους στις τρεις περιοχές του έργου αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ως ένα πρόσθετο εργαλείο υποστήριξης για την αντικατάσταση των πλαστικών μίας χρήσης.

Το έργο «Μείωση της κατανάλωσης και απόρριψης πλαστικών μίας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. 

Για να ενημερώνεστε για το έργο, ακολουθήστε μας στο Facebook, Twitter και LinkedIn και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου.