ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  Παροχής υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων και υποστήριξης για την υλοποίηση πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κρήτης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Υποστήριξη στην υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου – υπηρεσίες διοικητικής, διαχειριστικής και επιστημονικής υποστήριξης των δράσεων σχετικά με την ωρίμανση, υλοποίηση και ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις του Ε.Π. ΤΕΒΑ της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης