ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Υπηρεσίες συμβούλου διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για σύνταξη, προετοιμασία και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμοι Αγίου Νικολάου, Ανωγείων, Αρχανών – Αστερουσίων, Βιάννου, Γόρτυνας, Μυλοποτάμου και Χερσονήσου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Η εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε παρείχε υπηρεσίες συμβούλου διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για σύνταξη, προετοιμασία και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) σε 7 Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης με σκοπό την αξιοποίηση του παραπάνω χρηματοδοτικού εργαλείου για την βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών τους και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Υποβλήθηκαν 29 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 38.072.029,84 € σε 10 διαφορετικές προσκλήσεις.