Τίτλος έργου :   Σύνταξη Business Plan του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στη θέση «Μαύρος Σπήλιος» της Δ.Ε. Ν. Αλικαρνασσού της Π.Ε. Ηρακλείου»

Η επιστημονική υπηρεσία αφορούσε στην υποστήριξη του ΕΣΔΑΚ στην εκπόνηση του αναλυτικού επιχειρηματικού σχεδίου για το έργο «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στη θέση «Μαύρος Σπήλιος» της Δ.Ε. Ν. Αλικαρνασσού της Π.Ε. Ηρακλείου» το οποίο στόχευε στην αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής σε ολόκληρη την εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στον χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου στην θέση Μαύρος Σπήλιος, σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποκριμάτων του Δήμου, τον ΠΕΣΔΑΚ και τις λοιπές υποστηρικτικές μελέτες τους.