Τίτλος έργου :   Εκπόνηση Μελέτης – Εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη ενιαίων προδιαγραφών τοπικών συμφώνων ποιότητας (Cluster) για τη σύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τα Γεωπάρκα

Η Μελέτη – Εμπειρογνωμοσύνη για την ανάπτυξη ενιαίων προδιαγραφών τοπικών συμφώνων ποιότητας (Cluster) για τη σύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τα Γεωπάρκα εκπονήθηκε στα πλαίσια της πράξης «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS» και ακρωνύμιο “GEO-IN” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

Βασική προτεραιότητα της μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης αποτελούσε η υποστήριξη της κοινής προσπάθειας των πέντε Εταίρων από την Κύπρο και την Ελλάδα για την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού, με υψηλές ποιοτικά προδιαγραφές, η διαφοροποίηση και η ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και εν γένει η αυτοτροφοδοτούμενη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων.