Τίτλος έργου :   Τεχνική υποστήριξη κατάρτισης για το υποέργο «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας» του έργου «Ειδικές Μελέτες Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΣΑΕΠ 402 με ΚΑ2010ΕΠ40200008)»

Στόχος του έργου ήταν η ενσωμάτωση των αλλαγών που θα προέλθουν από τη λειτουργία του νέου διεθνούς αερολιμένα προς όφελος της τοπικής επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία ισχυρής τοπικής τουριστικής ταυτότητας με τη σύνδεση των τριών παραγωγικών τομέων της τοπικής οικονομίας καθώς και η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος μέσω της αξιοποίησης και ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διαθέτει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος.