Τίτλος έργου :   Εργασία – εμπειρογνωμοσύνη για την εκπόνηση ολοκληρωμένη στρατηγικής μάρκετινγκ για το «Ηράκλειο – Έξυπνη Πόλη»

Η Εργασία– Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό επικοινωνιακής πολιτικής προβολής της στρατηγικής “Ηράκλειο – Έξυπνη Πόλη”, εκπονήθηκε με στόχο την περαιτέρω εδραίωση του Ηρακλείου στο χάρτη των “έξυπνων πόλεων” και την ανάπτυξη μιας σωστής και αποτελεσματικής επικοινωνιακής πολιτικής.