Τεχνική υποστήριξη – εμπειρογνωμοσύνη προς το Κέντρο Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης Σάμου για την εκπόνηση στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης και την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD /LEADER

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τεχνική υποστήριξη – εμπειρογνωμοσύνη προς το  Κέντρο Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης  Σάμου για την εκπόνηση στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης και την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD /LEADER ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Κέντρο Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης  Νομού Σάμου Α.Ε. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση…

Κατάρτιση μελέτης για τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ενόψει της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με έμφαση στο Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (Τ.Α.Π.Το.Κ. – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του ΠΑΑ 2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατάρτιση μελέτης για τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ενόψει της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με έμφαση στο Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (Τ.Α.Π.Το.Κ. – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του ΠΑΑ 2014-2020 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης…

Τεχνική υποστήριξη – εμπειρογνωμοσύνη προς την Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ για την εκπόνηση στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης και την υποβολή πρότασης μονοτομεακού Προγράμματος Αλιείας στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD /LEADER.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τεχνική υποστήριξη – εμπειρογνωμοσύνη προς την Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ   για την εκπόνηση στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης και την υποβολή πρότασης μονοτομεακού Προγράμματος Αλιείας στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD /LEADER. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ      ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση ολοκληρωμένης Στρατηγικής Τοπικής…

Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Μυλοποτάμου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Μυλοποτάμου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  Δήμος Μυλοποτάμου ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Μυλοποτάμου.

Εκπόνηση Μελέτης ανάπτυξης ενιαίων προδιαγραφών Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας (CLUSTER) για τη σύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τα Γεωπάρκα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εκπόνηση Μελέτης ανάπτυξης ενιαίων προδιαγραφών Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας (CLUSTER) για τη σύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τα Γεωπάρκα ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη ενιαίων προδιαγραφών Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας (CLUSTER) για τη σύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τα Γεωπάρκα η…

Eκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2.2.) της Πράξης «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS» και Ακρωνύμιο “GEO-IN” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Eκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2.2.) της Πράξης «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS» και Ακρωνύμιο “GEO-IN” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ           ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση μελέτης για τηνανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων όπου περιλαμβανόταν η…

Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης για τις Επαρχίες Λάρνακας Αμμοχώστου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης για τις Επαρχίες Λάρνακας Αμμοχώστου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση ολοκληρωμένης Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης, με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τόσο για τις αγροτικές…

Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης για την Επαρχία Πάφου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης για την Επαρχία Πάφου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εκπόνηση ολοκληρωμένης Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης,  με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τόσο για…

ΜΕΛΕΤΗ CLUSTER ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

Τίτλος έργου :   Εκπόνηση Μελέτης – Εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη ενιαίων προδιαγραφών τοπικών συμφώνων ποιότητας (Cluster) για τη σύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τα Γεωπάρκα Η Μελέτη – Εμπειρογνωμοσύνη για την ανάπτυξη ενιαίων προδιαγραφών τοπικών συμφώνων ποιότητας (Cluster) για τη σύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τα Γεωπάρκα εκπονήθηκε στα πλαίσια της πράξης «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ…

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τίτλος έργου :   Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αγίου Νικολάου για την περίοδο 2020 – 2024. Η υπηρεσία αφορούσε στην υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου στην υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών μέσω των οποίων καθορίζονται οι στόχοι, το όρμα και η στρατηγική του φορέα για τη χρονική περίοδο 2020-2024, προβλέπεται…