Ενεργά ΠρογράμματαΝέα / Εκδηλώσεις

Ενεργοποιήθηκε η νέα δέσμη δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ”, με ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής την 22/03/2023 και άμεση μέθοδο αξιολόγησης (σειρά προτεραιότητας εφόσον πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια).
Στοχεύει στο πράσινο μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων.
Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, οι αμοιβές συμβούλων και λοιπών τεχνικών μελετών, δαπάνες οι οποίες συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την κυκλική οικονομία, τα μεταφορικά μέσα (ηλεκτρικά), το μισθολογικός κόστος νέων εργαζόμενων καθώς και δαπάνες προβολής & εξωστρέφιας και σχεδιασμού branding. 

Η “Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ” αποτελείται από δύο (2) διακριτές δράσεις, οι οποίες καλύπτουν στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους. Ειδικότερα, η δέσμη περιλαμβάνει τις δράσεις “Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ” και “Πράσινη Παραγωγική Ενέργεια ΜΜΕ”.

Βασικά σημεία δράσης 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ

1. Επιλέξιμες αποτελούν οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει μια (1) πλήρη διαχειριστική χρήση και διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ κατά το ημερολογιακό έτος 2022
2. Όρια προϋπολογισμού επενδυτικού σχεδίου: Από 200.000€ έως 1.000.000€
3. Ποσοστό ενίσχυσης: 40% ή 50% εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες εξοπλισμού “Πράσινης Μετάβασης (GREEN)” τουλάχιστον 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού
4. Η ελάχιστη βαθμολογία επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να ανέρχεται σε 45 μονάδες

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Βασικά σημεία δράσης 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ 

1. Επιλέξιμες αποτελούν οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει μια (1) πλήρη διαχειριστική χρήση και διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ κατά το ημερολογιακό έτος 2022
2. Όρια προϋπολογισμού επενδυτικού σχεδίου: Από 30.000€ έως 200.000€
3. Ποσοστό ενίσχυσης: 40% ή 50% εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες εξοπλισμού “Πράσινης Μετάβασης (GREEN)” τουλάχιστον 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού
4. Η ελάχιστη βαθμολογία επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να ανέρχεται σε 40 μονάδες

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ


Μέθοδος Αξιολόγησης 

Τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με την μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης με σειρά προτεραιότητας, εφόσον πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2810286088, ή/και στο e-mail: info@anelixisc.gr