Κύριος στόχος της Πύλης Συνεργασίας είναι να δημιουργήσει και να ενισχύσει δίκτυα μέσω νέων χώρων εικονικής συνεργασίας που τονώνουν τη διαπολιτισμική δέσμευση και τη δημιουργική νοοτροπία μεταξύ των εργαζομένων για τη νεολαία, των τοπικών πολιτικών, των καλλιτεχνών και ειδικότερα των νέων.

Η Πύλη Συνεργασίας είναι ένας διαδικτυακός συμμετοχικός χώρος στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν διαμορφωτές πολιτικής, πολιτικοί, εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, εκπαιδευτικοί τέχνης, διαχειριστές πολιτισμού και επαγγελματίες ΜΚΟ που εργάζονται για τη νεολαία, παρέχοντάς τους συμβουλές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, μέσα από την Πύλη Συνεργασίας μπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες για το πώς μπορούν να προσεγγίσουν και να υποστηρίξουν τους νέους προκειμένου να δραστηριοποιηθούν και να συμμετέχουν σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Η διαδικτυακή πύλη περιλαμβάνει διάφορους εκπαιδευτικούς πόρους και υλικά, εργαλεία και μεθόδους για την υποστήριξη και την προσέγγιση των νέων, πολιτιστικές πληροφορίες και πληροφορίες για εκδηλώσεις και δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους όσοι εργάζονται με νέους και νέους με λιγότερες ευκαιρίες στη Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία – ΠΔΒ. Οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες, τις προκλήσεις και τις λύσεις τους μέσω διαδικτυακών συζητήσεων.

Η Πύλη Συνεργασίας του έργου Building Better είναι ένα μοναδικό επίτευγμα, καθώς δεν υπάρχει άλλος χώρος που να εστιάζει σε συγκεκριμένα κοινά, στην αλληλεπίδραση και στη συνεργασία τους με στόχο την εμπλοκή των νέων σε πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες και έργα. Οι πληροφορίες και οι πόροι δεν περιορίζονται στις πόλεις των εταίρων του έργου: Δρέσδη, Φλωρεντία, Ηράκλειο, Λάρισα και Λευκωσία. Η Πύλη Συνεργασίας Building Better περιλαμβάνει πόρους μάθησης, πολιτιστικές πληροφορίες, μεθόδους και εργαλεία που αναπτύχθηκαν από τους οργανισμούς εταίρους του έργου που βρίσκονται στις προαναφερθείσες πόλεις και από άλλους οργανισμούς που δεν περιλαμβάνονται στην κοινοπραξία του έργου και βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη.

Οι χρήστες της Πύλης Συνεργασίας Building Better  έχουν τη μοναδική ευκαιρία αφού εγγραφούν στην ηλεκτρονική πύλη, να ανεβάσουν επίσης πληροφορίες όπως πολιτιστικές πληροφορίες για τις πόλεις τους, εκδηλώσεις και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις πόλεις τους, εργαλεία και μεθόδους για την υποστήριξη και προσέγγιση των νέων καθώς και μαθησιακές πηγές και υλικό που έχουν αναπτύξει έτσι ώστε να μπορούν να διαδίδουν καλύτερα τα αποτελέσματα των σχεδίων τους. Εν κατακλείδι:

  1. Πρώτα πρέπει να εγγραφείτε και μετά να συνδεθείτε εδώ: https://building-better.eu/register/
  2. Αφού εγγραφείτε στην πύλη, θα βρείτε 5 ομάδες: Α) Πολιτιστική Ενημέρωση, Β) Εκδηλώσεις και Δραστηριότητες, Γ) Εργαλεία & Μέθοδοι για την υποστήριξη και προσέγγιση των νέων, Δ) Μαθησιακοί Πόροι και Υλικά, και Ε) Οργανισμοί. Σε αυτές τις ομάδες έχετε πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες και έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε με τους χρήστες και να μοιραστείτε τις εμπειρίες και τις απόψεις σας μέσω συζητήσεων με τα μέλη κάθε ομάδας ή να επικοινωνήσετε με κάθε μέλος ξεχωριστά.
  3. Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε την πολιτιστική σας δραστηριότητα/εκδήλωση, πολιτιστικές πληροφορίες για την πόλη σας, εργαλεία και μεθόδους για την υποστήριξη και την προσέγγιση των νέων, καθώς και εκπαιδευτικούς πόρους και υλικό στην ηλεκτρονική πύλη συνεργασίας.