Νέα / Εκδηλώσεις

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση των ακόλουθων νέων τουριστικών καταλυμάτων:

  1. VOLTA SUITES &VILLAS κατηγορίας 4 κλειδιών , δυναμικότητας 32 κλινών στις Γούβες του Νομού Ηρακλείου στην Κρήτη.
  2. NUOVO CRETE BY SEA κατηγορίας 3 κλειδιών, δυναμικότητας 44 κλινών στην Αμμουδάρα του Νομού Ηρακλείου στην Κρήτη.
  3. KIPOS SUITES κατηγορίας 4 κλειδιών, δυναμικότητας 35 κλινών στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, του Νομού Ηρακλείου στην Κρήτη.

Η εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ανέλαβε την προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη των επιχειρήσεων στη δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του  ΕΣΠΑ 2014-2020” καθώς και την παρακολούθηση μέχρι την ολοκλήρωση και την τελική τους εκταμίευσή.

VOLTA SUITES & VILLAS

NUOVO CRETE BY SEA

KIPOS SUITES