Νέα / Εκδηλώσεις

Ολοκληρώθηκε το επενδυτικό σχέδιο για την ίδρυση του νέου τουριστικού καταλύματος VOLTA SUITES &VILLAS κατηγορίας 4 κλειδιών , δυναμικότητας 32 κλινών στις Γούβες του Νομού Ηρακλείου στην Κρήτη.

Η εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ανέλαβε την προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή της αίτησης για την ένταξη της επιχείρησης στη δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” καθώς και την παρακολούθηση της επένδυσης και την προετοιμασία του ελέγχου για την ολοκλήρωση του έργου.