Ανακοινώθηκε ο Νέος Αναθεωρημένος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων ο οποίος αφορά επενδυτικά σχέδια που αιτούνται ενίσχυση από χρηματοδοτικά εργαλεία και υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014, όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022.

Δείτε τα νέα ποσοστά ενίσχυσης ανά Περιφέρεια της χώρας εδώ.