Διαβάστε την συνοπτική παρουσίαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.