Σας προσκαλούμε στην Εναρκτήρια Εκδήλωση (Launch Event) του έργου με τίτλο «Reducing the Consumption and Disposal of Single-use Plastics (SUP) in the Tourism Industry in Cyprus, Greece and Malta – 2018-1-0572» και ακρωνύμιο SUPMed, στην οποία η εταιρία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ.Α.Ε. συμμετέχει ως εταίρος.

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά, στις 8 Απριλίου 2021, και ώρα 11:00 π.μ. – 12:30 μ.μ. (GMT+2) μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom και θα διοργανωθεί από τον Επικεφαλή Εταίρο του έργου (Aspon Consulting Ltd). Η συμμετοχή δεν έχει οικονομική επιβάρυνση.

Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επικεφαλή Εταίρο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@aspon.com.cy, είτε τηλεφωνικά στο +357 22270897.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ.Α.Ε : Ματίνα Συλλιγάρδου: ms@anelixisc.gr, Χριστίνα Αρχοντάκη: ca@anelixisc.gr

Πληροφορίες για το έργο και τα νέα του θα βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter, LinkedIn και στην ιστοσελίδα του έργου https://www.supmed.eu/el/