Νέα / Εκδηλώσεις

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Επενδυτικό Σχέδιο της ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕ στον Αναπτυξιακό Νόμο που αφορούσε στην επέκταση των κτιριακών της εγκαταστάσεων και στην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Η εταιρεία ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕ είναι μια από τις κορυφαίες στον κλάδο της, που στηρίζει την τοπική οικονομία συνδυάζοντας την παράδοση και την καινοτομία.

Από το 2009, η ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕ εμπιστεύεται της εταιρεία μας, έχοντας ολοκληρώσει επενδυτικά σχέδια που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της.