Δίνοντας πρωταρχική σημασία στον άνθρωπο και θεωρώντας τους εργαζομένους της ως το πιο σημαντικό της κεφάλαιο, η εταιρεία εστιάζει την εργασιακή πολιτική της στη διαμόρφωση ενός ομαδικού, φιλικού και αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η φιλοσοφία της ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε δίνει έμφαση στη δια βίου μάθηση και κατάρτιση των εργαζομένων της για τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε τομέα δραστηριότητας.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε αποτελείται επιστημονικό προσωπικό οικονομολόγων αλλά και άλλων ειδικοτήτων όπως γεωπόνοι, μηχανικοί κ.α με υψηλή επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση.

Η ικανότητα της εταιρείας συμπληρώνεται από ένα πλήθος ειδικοτήτων από εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία, καθώς, επίσης και εξειδικευμένων συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων (περιβαλλοντολόγοι, συστήματα ανάπτυξης γεωγραφικών πληροφοριών, risk assessment, risk averse, κλπ.).

Anelixis Anthrwpino Dunamiko

Βαθμίδα εκπαίδευσης των Εργαζομένων & Συνεργατών της Εταιρείας