Η εταιρία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ.Α.Ε σε συνεργασία με τις εταιρείες LANDCO και Future Intelligence υλοποιούν το ερευνητικό έργο «Ανάπτυξη Στάγδην Άρδευση Υψηλής Ακριβείας για Δενδρώδης Καλλιέργειες» με ακρωνύμιο DRIP που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ένωση στα πλαίσια της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Η πρωτοβουλία των τριών εταιριών, με μακροχρόνια εμπειρία στους χώρους των συστημάτων αρδεύσεων, της υψηλής τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας, όπου δραστηριοποιούνται αντίστοιχα, είναι καρπός του έργου καινοτομίας DRip Irrigation Precise (DRIP) «Ανάπτυξη Στάγδην Άρδευση Υψηλής Ακριβείας για Δενδρώδης Καλλιέργειες».

Αντικείμενο του έργου DRIP είναι η ανάπτυξης ενός καινοτόμου και ανταγωνιστικού τεχνολογικού προϊόντος με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των υδατικών πόρων στην αγροτική παραγωγή. Το σύστημα που αναπτύσσεται αξιοποιεί στο έπακρο της επιστημονική γνώση στην αλληλεπίδραση εδάφους, φυτού και νερού, καθώς και ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής, στοχεύοντας κυρίως σε δενδρώδεις καλλιέργειες όπου η εφαρμογή της άρδευσης γίνεται συνήθως εμπειρικά. Δεδομένου ότι σε περιοχές όπως η Κρήτη μόνο το 65% του αρδευόμενου νερού αξιοποιείται πραγματικά στην παραγωγή, αλλά και υπό το πρίσμα της αυξανόμενης εμπορικής ζήτησης και της κλιματικής αλλαγής, το κίνητρο για αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων άρδευσης είναι μεγάλο. Το όφελος είναι ιδιαίτερα ελκυστικό σε δημοφιλείς καλλιέργειες όπως αυτή της ελιάς που καλύπτει το 64% των καλλιεργούμενων εκτάσεων της Κρήτης, αλλά βρίσκει εφαρμογή σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Το σύστημα βασίζεται σε ένα συνδυασμό αισθητήρων και υπερσύγχρονων συστημάτων ψηφιακής επικοινωνίας αντικειμένων (γνωστό και ως Internet of Things ή Διαδίκτυο των Πραγμάτων), προηγμένων μοντέλων υπολογισμού των αρδευτικών αναγκών αλλά και μακροχρόνιας εμπειρίας στο χώρο της γεωπονικής επιστήμης και των αρδευτικών τεχνικών. Μετρήσεις εδαφικών, γεωπονικών και μετεωρολογικών παραμέτρων μεταφορτώνονται στην υποδομή υπολογιστικού σύννεφου (cloud computing) της Future Intelligence και από εκεί ένα ευφυές σύστημα υπολογίζει τις ακριβείς ανάγκες άρδευσης. Η πλατφόρμα επιτρέπει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο για σκοπούς παρακολούθησης και πρόβλεψης, ενώ ένα εύκολα παραμετροποιήσιμο πρόγραμμα-διεπαφή άρδευσης θα παρέχεται ελεύθερα σε παραγωγούς αλλά και άλλους πάροχους συστημάτων άρδευσης.

Στα πλαίσια του έργου, το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με την καθοδήγηση του καθ. Θρασύβουλου Μανιού, διεξάγει δοκιμές σε επίπεδο εργαστηρίου, πειραματικού αγρού αλλά και εμπορικών καλλιεργειών, ώστε να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι βέλτιστες παράμετροι των μοντέλων, η συμπεριφορά του συστήματος κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της μεσογειακής υπαίθρου, αλλά και η πραγματική σχέση κόστους-οφέλους για τον παραγωγό. Στην καρδιά του πειράματος βρίσκονται επίσης 5 λυσίμετρα συνολικού όγκου 100 m3 από τα οποία γίνεται έμμεση μέτρηση της εξατμισοδιαπνοής ελαιόδεντρων.

Το Έργο DRIP υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου https://drip.gr και ακολουθήστε τον λογαριασμούς @DRIP_Project στο Twitter και @DripProjectGR στο Facebook.