Η εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Μ.Α.Ε ως εταίρος του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωργικής Αξιοποίησης Παραπροϊόντων Ελαιοκομίας ως Εδαφοβελτιωτικά» με Ακρωνύμιο: CompOlive.

ΚΑΛΕΙ

Ελαιοκαλλιεργητές, Διαχειριστές Ελαιουργείων, Γεωπόνους, Διαχειριστές Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργείων και κάθε εμπλεκόμενο φορέα ή ενδιαφερόμενο να υποβάλει, έως την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στο έργο σχηματίζοντας  Communities of Practice για την πιλοτική λειτουργία του έργου.  Οι συμμετέχοντες στα Communities of Practice θα μπορούν να  εκμεταλλευτούν αλλά  και να συνεισφέρουν στο σύστημα, εισάγοντας μια καινοτόμα κοινωνική διάσταση (knowledge co-development) διατυπώνοντας συμπληρωματικές απόψεις για τη βελτιστοποίηση της τεχνολογικής προσέγγισης σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής λειτουργίας του έργου. Παράλληλα θα λάβουν χώρα δράσεις επίδειξης του συστήματος και εμπορευματοποίησής του προς κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικώς στο 2810 286088 ή με e-mail στο info@anelixisc.gr.

Λίγα λόγια για το έργο:

Αντικείμενο του CompOlive είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού προϊόντος – συστήματος διαχείρισης και εφαρμογής που περιλαμβάνει ανάπτυξη λογισμικού, υλικοτεχνικής υποδομής και υπηρεσιών. To CompOlive χρησιμοποιώντας εξελιγμένα  προϊόντα τηλεπισκόπησης, καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνογνωσία στον χώρο της κομποστοποίησης, θα συνεισφέρει και επιτρέψει την αποτελεσματική επεξεργασία και αξιοποίηση των απορριπτόμενων υλικών της ελαιοπαραγωγής στον αγρό (on-farm). Το έργο στοχεύει στο να καταστήσει την συγκομποστοποίηση στον αγρό ως υπηρεσία (as a service) οικονομικά βιώσιμη και εφαρμόσιμη, δίνοντας βάρος στην αξιοποίηση κλαδοκάθαρων ελαιώνων και υγρών αποβλήτων ελαιουργείων,  συνεισφέροντας αποτελεσματικά στην Κυκλική Οικονομία και στην Πράσινη Ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε στο site www.compolive.eu