Ενεργοποιήθηκε η δέσμη δράσεων “Πράσινη μετάβαση ΜμΕ” του ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Ενεργοποιήθηκε η νέα δέσμη δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ”, με ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής την 22/03/2023 και άμεση μέθοδο αξιολόγησης (σειρά προτεραιότητας εφόσον πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια).Στοχεύει στο πράσινο μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων.Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, οι αμοιβές συμβούλων και…

Ενεργοποιήθηκε η δέσμη δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” του ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Κίνητρα για ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έρχεται να δώσει η νέα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μέσα από την δέσμη δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”, η οποία προκηρύχθηκε με ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων την 23η Φεβρουαρίου και ώρα 12:00. Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής καθώς και η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιείται με σειρά…

Όλα τα  αναμενόμενα  βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία  σε έναν Πίνακα

Η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων για το επόμενο χρονικό διάστημα  αναμένεται να  πραγματοποιηθεί μέσα από 4 βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία είναι τα εξής : 1ο  Το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 από το όποιό η ενίσχυσή των ιδιωτικών επενδύσεων θα πραγματοποιηθεί κυρίως από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα με πόρους  3,6 δις ευρώ συνολικής δημόσιας Δαπάνης. …

Πιλοτικά τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα κατάφεραν με επιτυχία να μειώσουν την κατανάλωση και την απόρριψη πλαστικών μιας χρήσης μέσω του έργου SUPMed

Από τον Ιούλιο του 2020, εταίροι από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα συνεργάστηκαν στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Μείωση της κατανάλωσης και της απόρριψης πλαστικών μιας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα”, γνωστό και ως “SUPMed”. Το έργο παρείχε καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις για τις τουριστικές εγκαταστάσεις,…

Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου του Οικοτουριστικού Χωριού ΕΝΑΓΡΟΝ.

Ολοκληρώθηκε  με επιτυχία το επενδυτικό σχέδιο για την  αναβάθμιση και τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό του Οικοτουριστικού Χωριού ΕΝΑΓΡΟΝ.  https://www.enagron.gr/gr Το ΕΝΑΓΡΟΝ αποτελεί μία από τις κορυφαίες μονάδες εναλλακτικού τουρισμού και  έχει αποσπάσει κατά καιρούς πλήθος διακρίσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.  Επιπλέον  συμβάλει στην  τοπική ανάπτυξη και  την απασχόληση της Περιοχής του Μυλοποτάμου . Ευχαριστούμε την…

Τα διαδικτυακά σεμινάρια του Building Better είναι πλέον διαθέσιμα

Το Building Better Webinar είναι μια ασύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση που αποτελείται από 4 Ενότητες, και απευθύνεται σε εκπροσώπους της νεολαίας, σε διαμορφωτές πολιτικής και σε εκπροσώπους των τεχνών, του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα με στόχο την ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας και τη συμμετοχή των νέων στον πολιτισμό, την τέχνη και στα δρόμενα των τοπικών τους κοινοτήτων. Οι εργαζόμενοι στη…

Επιχειρηματικότητα 360

Κίνητρα για ανάπτυξη νέων επενδύσεων έρχεται να δώσει ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022, μέσα από το καθεστώς “Επιχειρηματικότητα 360”, το οποίο προκηρύχθηκε με ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων την 9η Ιανουαρίου και ημερομηνία λήξης την 10η Απριλίου. Στόχος του Καθεστώτος Ενίσχυσης Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που…

Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ

Κίνητρα για πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έρχεται να δώσει η νέα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μέσα από την δέσμη δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ”,  η οποία στοχεύει στον πράσινο μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και υποδομές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας. Η “Πράσινη…

Έξυπνη Μεταποίηση

Κίνητρα για ανάπτυξη επενδύσεων στο κλάδο της μεταποίησης έρχεται να δώσει το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, μέσα από τη δράση «Έξυπνη Μεταποίηση», η οποία έχει ενεργοποιηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί την 1η Φεβρουαρίου. Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των…

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου Building Better

Το 3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου Building Better δημοσιεύθηκε και περιλαμβάνει σημαντικές ειδήσεις σχετικά με: – Τα 4 θέματα του Webinar μας – Την εκπαιδευτική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη – Την Πύλη Συνεργασίας του Building Better – Τον Χάρτη υποστήριξη της συνεργασίας διαφόρων οργανισμών και θεσμών σε όλη την Ευρώπη Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο…