ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενεργοποιήθηκε η νέα δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου, ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των υπό σύσταση ή νεοσύστατων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν  σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.…

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενεργοποιήθηκε η νέα δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων” για τον τομέα του τουρισμού στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου, ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Στόχος της δράσης αποτελεί η ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της ίδρυσης νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου. Η περίοδος υποβολών ξεκίνησε στις 18/12/2023…

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Δημοσιεύτηκε η 2η προκήρυξη του καθεστώτος “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 με ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής την 12η Ιουνίου 2023 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών των αιτήσεων υπαγωγής την 13η Οκτωβρίου 2023. Στόχος του Καθεστώτος Ενίσχυσης Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν κυρίως…

Ενεργοποιήθηκε η δέσμη δράσεων “Πράσινη μετάβαση ΜμΕ” του ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Ενεργοποιήθηκε η νέα δέσμη δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ”, με ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής την 22/03/2023 και άμεση μέθοδο αξιολόγησης (σειρά προτεραιότητας εφόσον πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια).Στοχεύει στο πράσινο μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων.Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, οι αμοιβές συμβούλων και…

Ενεργοποιήθηκε η δέσμη δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” του ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Κίνητρα για ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έρχεται να δώσει η νέα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μέσα από την δέσμη δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”, η οποία προκηρύχθηκε με ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων την 23η Φεβρουαρίου και ώρα 12:00. Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής καθώς και η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιείται με σειρά…

Επιχειρηματικότητα 360

Κίνητρα για ανάπτυξη νέων επενδύσεων έρχεται να δώσει ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022, μέσα από το καθεστώς “Επιχειρηματικότητα 360”, το οποίο προκηρύχθηκε με ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων την 9η Ιανουαρίου και ημερομηνία λήξης την 10η Απριλίου. Στόχος του Καθεστώτος Ενίσχυσης Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που…

Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ

Κίνητρα για πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έρχεται να δώσει η νέα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μέσα από την δέσμη δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ”,  η οποία στοχεύει στον πράσινο μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και υποδομές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας. Η “Πράσινη…

Έξυπνη Μεταποίηση

Κίνητρα για ανάπτυξη επενδύσεων στο κλάδο της μεταποίησης έρχεται να δώσει το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, μέσα από τη δράση «Έξυπνη Μεταποίηση», η οποία έχει ενεργοποιηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί την 1η Φεβρουαρίου. Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των…

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Προδημοσιεύτηκε η δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, συνολικού προϋπολογισμού 300.000.000 ευρώ, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της ψηφιακής υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Η αναλυτική πρόσκληση αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους Ανάλογα με την…

Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια

Προκηρύχθηκε το καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 3η Οκτωβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 30η  Δεκεμβρίου 2022.. Στόχος του Καθεστώτος Ενίσχυσης Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών…