Πράσινος Αγροτουρισμός

Αναρτήθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της νέας δράσης «Πράσινος Αγροτουρισμός», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα αφορά όλη την ελληνική επικράτεια. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης καθορίζεται το ακόλουθο καθεστώς ενισχύσεων με αντικείμενο τις «τουριστικές δραστηριότητες». Θα αφορά επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία θα συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με…

Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Αναρτήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της νέας δράσης «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα αφορά όλη την ελληνική επικράτεια. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης καθορίζεται το ακόλουθο καθεστώς ενίσχυσης το οποίο περιλαμβάνει: -ενισχύσεις που συμβάλουν στη ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω των επενδύσεων στην αλυσίδα αγροδιατροφής.   Στόχος της Δράσης Μέσω…

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Αναρτήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της νέας δράσης «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στην μεταποίηση Αγροτικών προϊόντων», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης καθορίζεται το ακόλουθο καθεστώς ενισχύσεων που περιλαμβάνει: α) ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος β) ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία μη γεωργικού προϊόντος Στόχος της Δράσης Μέσω της…

Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ενεργοποιήθηκε το νέο σχέδιο Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ). Το ΕΣΑΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων το οποίο αποσκοπεί να οδηγήσει την οικονομία προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι συνολικοί επενδυτικοί πόροι του προγράμματος είναι 30,5…

Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη 2022

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελούσε διαχρονικά, παρά τα όποια προβλήματα του,    το βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο για την υποστήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων  ενώ για την  επόμενη  περίοδο μαζί με το Ταμείο  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.  Στους στόχους του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται η  προώθηση της οικονομικής…