Νέα / Εκδηλώσεις

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε τη δημιουργία της ιστοσελίδας www.building-better.eu του προγράμματος Building Better το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο #ErasmusPlus.

Το πρόγραμμα έχει σαν σκοπό την ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας με εστίαση το Δημιουργικό τομέα των Νέων και τη στήριξη όσων εργάζονται με τη Νεολαία, των Καλλιτεχνών και των Πολιτικών για να βρουν δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις στις προκλήσεις που εμφανίστηκαν από την πανδημία. 

Η ιστοσελίδα θα φιλοξενήσει τα δύο παραδοτέα του προγράμματος:

1) Διαδικτυακά Σεμινάρια Building Better

2) Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας Building Better

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την κυκλοφορία του 1ου Ενημερωτικού Δελτίου μας. Το Newsletter περιέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τις ομάδες-στόχους του έργου Building Better και τα πιο σημαντικά ορόσημα που έχει επιτύχει η κοινοπραξία μας μέχρι στιγμής. Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο μας στα ελληνικά εδώ

We are glad to announce the release of our website www.building-better.eu of the European Funded #ErasmusPlus project Building Better

The project, aims is to reinforce cross-sectoral cooperation with a focus on creativity, #culturalawareness, #socialparticipation of youth and support #youthworkers, #artists, and #policymakers to find creative and innovative solutions to the variety of challenges arising from the pandemic.

The website will host both Project Results:

1) Building Better Webinars

2) Building Better Online Portal of Cooperation

We are very glad to announce the release of our 1st e-Newsletter. The Newsletter contains further information regarding the objectives and expected results, target groups of the Building Better project and the most important milestone our consortium has achieved so far. Please read our Newsletter in English here