Την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25 Μαΐου, η τελική διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου Building Better πραγματοποιήθηκε στο ZAP, ένα πολιτιστικό κέντρο του Δήμου της Φλωρεντίας, υπό τη διοργάνωση του οργανισμού Sharing Europe.

Τη συνάντηση διηύθυνε ο συντονιστής του έργου, Jugend- & Kulturprojekt e.V., με τη φυσική συμμετοχή των οργανισμών I-Participate, Sharing Europe και Jugend- & Kulturprojekt e.V. και τη διαδικτυακή συμμετοχή των οργανισμών Anelixis, Eurosuccess και της Κυπριακής Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι εταίροι συζήτησαν την ολοκλήρωση της διαδικτυακής πύλης συνεργασίας και την περαιτέρω προώθηση του έργου Building Better και του Building Better Webinar, προκειμένου να συμμετέχουν περισσότεροι εκπαιδευόμενοι.

Επιπλέον, οι εταίροι αντάλλαξαν στρατηγικές για την αποτελεσματική διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων του έργου και είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τα αποτελέσματα των πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων που υλοποίησαν στη Δρέσδη, τη Φλωρεντία, το Ηράκλειο, τη Λευκωσία και τη Θεσσαλονίκη και να αξιολογήσουν την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων.

Ένα τελευταίο θέμα που συζητήθηκε είναι η βιωσιμότητα του έργου και η διατήρηση της ιστοσελίδας του έργου, του διαδικτυακού σεμιναρίου και της διαδικτυακής πύλης συνεργασίας υπό τον συντονισμό της Eurosuccess.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα του έργου Building Better μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://building-better.eu/