Νέα / Εκδηλώσεις

‘Έναρξη υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για την Ίδρυση της νέας ξενοδοχειακής μονάδας ENORME SANTANA BEACH κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 104 κλινών στην Ιεράπετρα του Νομού Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Η επιχείρηση υπάχθηκε στις ευεργετικές διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στο καθεστώς ενίσχυσης “Γενική Επιχειρηματικότητα”, με είδος ενίσχυσης την φορολογική απαλλαγή.

Η εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ανέλαβε την προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή της αίτησης υπαγωγής για την ένταξη της επιχείρησης καθώς και την παρακολούθηση της επένδυσης και την προετοιμασία του ελέγχου για την ολοκλήρωση του έργου.