📣 Το 4ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου Building Better δημοσιεύθηκε και περιλαμβάνει σημαντικές ειδήσεις σχετικά με:

– Τα 4 θέματα του Webinar μας

– Την Πύλη Συνεργασίας του Building Better

– Τις επόμενες εκδηλώσεις του έργου

Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο μας στα ελληνικά εδώ