📣 Το 3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου Building Better δημοσιεύθηκε και περιλαμβάνει σημαντικές ειδήσεις σχετικά με:

– Τα 4 θέματα του Webinar μας

– Την εκπαιδευτική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη

– Την Πύλη Συνεργασίας του Building Better

– Τον Χάρτη υποστήριξη της συνεργασίας διαφόρων οργανισμών και θεσμών σε όλη την Ευρώπη

Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο μας στα ελληνικά: 👇🏻😎

https://building-better.eu/…/ENG-Building-Better-3rd…