Γιατί η εξάλειψη και η μείωση της κατανάλωσης πλαστικών μιας χρήσης είναι απαραίτητη για τις τουριστικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη και πώς το #SUPMedProject μπορεί να βοηθήσει στη μετάβαση προς ένα πιο περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο διαχείρισης

Τα πλαστικά μιας χρήσης (ΠΜΧ) χρησιμοποιούνται συνήθως στην τουριστική βιομηχανία σε όλη την Ευρώπη ως μια εύκολη λύση για την εξυπηρέτηση των πελατών. Παρόλο που πρόκειται για μια κοινή πρακτική, η εκτεταμένη και ανεξέλεγκτη χρήση των πλαστικών μιας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, ο τουριστικός τομέας είναι υπεύθυνος…