Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων Ίδρυσης Νέων Τουριστικών καταλυμάτων.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση των ακόλουθων νέων τουριστικών καταλυμάτων: Η εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ανέλαβε την προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη των επιχειρήσεων στη δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του  ΕΣΠΑ 2014-2020” καθώς και την παρακολούθηση μέχρι την ολοκλήρωση…