Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου του Οικοτουριστικού Χωριού ΕΝΑΓΡΟΝ.

Ολοκληρώθηκε  με επιτυχία το επενδυτικό σχέδιο για την  αναβάθμιση και τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό του Οικοτουριστικού Χωριού ΕΝΑΓΡΟΝ.  https://www.enagron.gr/gr Το ΕΝΑΓΡΟΝ αποτελεί μία από τις κορυφαίες μονάδες εναλλακτικού τουρισμού και  έχει αποσπάσει κατά καιρούς πλήθος διακρίσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.  Επιπλέον  συμβάλει στην  τοπική ανάπτυξη και  την απασχόληση της Περιοχής του Μυλοποτάμου . Ευχαριστούμε την…