Επιχειρηματικότητα 360

Κίνητρα για ανάπτυξη νέων επενδύσεων έρχεται να δώσει ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022, μέσα από το καθεστώς “Επιχειρηματικότητα 360”, το οποίο προκηρύχθηκε με ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων την 9η Ιανουαρίου και ημερομηνία λήξης την 10η Απριλίου. Στόχος του Καθεστώτος Ενίσχυσης Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που…