Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ

Κίνητρα για πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έρχεται να δώσει η νέα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μέσα από την δέσμη δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ”,  η οποία στοχεύει στον πράσινο μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και υποδομές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας. Η “Πράσινη…