Έξυπνη Μεταποίηση

Κίνητρα για ανάπτυξη επενδύσεων στο κλάδο της μεταποίησης έρχεται να δώσει το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, μέσα από τη δράση «Έξυπνη Μεταποίηση», η οποία έχει ενεργοποιηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί την 1η Φεβρουαρίου. Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των…

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου Building Better

Το 3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου Building Better δημοσιεύθηκε και περιλαμβάνει σημαντικές ειδήσεις σχετικά με: – Τα 4 θέματα του Webinar μας – Την εκπαιδευτική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη – Την Πύλη Συνεργασίας του Building Better – Τον Χάρτη υποστήριξη της συνεργασίας διαφόρων οργανισμών και θεσμών σε όλη την Ευρώπη Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο…