Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Προδημοσιεύτηκε η δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, συνολικού προϋπολογισμού 300.000.000 ευρώ, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της ψηφιακής υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Η αναλυτική πρόσκληση αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους Ανάλογα με την…