Το εταιρικό σχήμα του έργου SUPMed ολοκλήρωσε με επιτυχία την παροχή προτάσεων σχετικά με τον τρόπο απαγόρευσης/μείωσης των πλαστικών μιας χρήσης μέσω εξειδικευμένων σχεδίων δράσης στο πιλοτικό δείγμα τουριστικών καταλυμάτων στην Κύπρο, τη Μάλτα και την Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα του 2021, οι εταίροι του έργου με τίτλο «Μείωση της κατανάλωσης και της διάθεσης πλαστικών μίας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα – Reducing the Consumption and Disposal of Single-use Plastics in the Tourism Industry in Cyprus, Greece and Malta» με ακρώνυμο…