Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Αναρτήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της νέας δράσης «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα αφορά όλη την ελληνική επικράτεια. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης καθορίζεται το ακόλουθο καθεστώς ενίσχυσης το οποίο περιλαμβάνει: -ενισχύσεις που συμβάλουν στη ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω των επενδύσεων στην αλυσίδα αγροδιατροφής.   Στόχος της Δράσης Μέσω…

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Αναρτήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της νέας δράσης «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στην μεταποίηση Αγροτικών προϊόντων», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης καθορίζεται το ακόλουθο καθεστώς ενισχύσεων που περιλαμβάνει: α) ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος β) ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία μη γεωργικού προϊόντος Στόχος της Δράσης Μέσω της…