Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου Ίδρυσης Νέου Τουριστικού καταλύματος.

Ολοκληρώθηκε το επενδυτικό σχέδιο για την ίδρυση του νέου τουριστικού καταλύματος VOLTA SUITES &VILLAS κατηγορίας 4 κλειδιών , δυναμικότητας 32 κλινών στις Γούβες του Νομού Ηρακλείου στην Κρήτη. Η εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ανέλαβε την προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή της αίτησης για την ένταξη της επιχείρησης στη δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων…